Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING VAN SCHOONHEIDSSALON HEMELS

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die schoonheidssalon Hemels verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van schoonheidssalon Hemels, of om een andere reden persoonsgegevens aan schoonheidssalon Hemels verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is schoonheidssalon Hemels. De salon is bereikbaar via info@schoonheidssalonhemels.nl

2. Welke gegevens verwerkt schoonheidssalon Hemels en voor welk doel
2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
c) telefoonnummer, e-mailadres

2.2 schoonheidssalon Hemels verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.

3. Bewaartermijnen

schoonheidssalon Hemels verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft schoonheidssalon Hemels passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.